کاش می شد تمام واژه های زیبا را اسیر قلم کرد تا قلم فقط برای تو بنویسد.

کاش می شد ترنم نگاه های غم انگیز غروب را فهمید وبرروی بوم نقاشی کرد

تانگاهی عاشقانه به آن بنگردوبداند که این غروب بی توست.

وقتی تونیستی غروب قلب را می شکند

/ 0 نظر / 3 بازدید