گفت:مامان دلم برای این پرنده خیلی می سوزه.

چرا باید توقفس زندگی کنه وآزاد نباشه؟مثل پرنده های دیگه.

بابی رحمی نگاهی به چشمای معصومش کردوگفت:

                   ((به جرم خوش صدایی.))

/ 1 نظر / 3 بازدید
یونس

سلام خسته نباشی خانومی خوبی مرسی که باز هم با وجود اینکه دیر میایی معرفت داری و به ما سر می زنی و ما را فراموش نکرد های / زیبا نوشته ای پرنده ناراحته از تو قفس موندن/ منم ناراحت و ... از زنده موندن و مجبور به ادامه حیات به جرم زندگی بازم سر بزن منتظرتم و شرمنده که دیر کردم آخه اینترنت مون قطع بود که از دیروز وصل شد