چه فرقی می کند پاییز یا بهار

و قتی آن ها باشند و تو نباشی

چه تفاو تی دارد شنبه وجمعه

و قتی هفت روز هفته به انتظار بگذرد

مهم این است که لحظه ها می گذرد و تو نمی آیی

/ 0 نظر / 2 بازدید