و قتی ازتولددوستش برگشت چشمای کوچولوش پرازاشک بود مامان توآغوشش گرفت وگفت:چی شده پسرم؟ گفت مامان:بابای دوستم یه کامپیوتر بهش هدیه داد. تازه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 87
1 پست
بهمن 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
8 پست
خرداد 84
2 پست